SEVÓN, ULLA

Förtjänsttecken Guld
Nummer 21
Datum beviljat 16.11.1957