HOLMBORG, ÅKE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 126
Datum beviljat 15.04.1967