HOLMBERG, BROR-HENRIK

Förtjänsttecken Silver
Nummer 125
Datum beviljat 15.04.1967