HEINONEN, OLE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 124
Datum beviljat 15.04.1967