EKLUND, HARALD

Förtjänsttecken Silver
Nummer 122
Datum beviljat 15.04.1967