DETTMAN, LARS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 121
Datum beviljat 15.04.1967