DAHLSTRÖM, KIM

Förtjänsttecken Silver
Nummer 120
Datum beviljat 15.04.1967