CEDERCREUTZ, MAGNUS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 119
Datum beviljat 15.04.1967