BJÖRKMAN, INGMAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 118
Datum beviljat 15.04.1967