BJÖRKQUIST, VICTOR

Förtjänsttecken Guld
Nummer 20
Datum beviljat 16.11.1957