ÖHMAN, SVEN-ERIC

Förtjänsttecken Silver
Nummer 110