JUNNELIUS, GÖSTA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 108