SEVÓN, ENZIO

Förtjänsttecken Guld
Nummer 19
Datum beviljat 11.08.1956