LUNDSTRÖM, HERBERT

Förtjänsttecken Silver
Nummer 105