ÖSTERBERG, MARITA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 103