ÖHMAN, HELGE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 101
Datum beviljat 16.11.1957