SAXBERG, ERIK

Förtjänsttecken Silver
Nummer 100
Datum beviljat 16.11.1957