ROSENBERG, THOR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 99
Datum beviljat 16.11.1957