PELIN, HENRIK

Förtjänsttecken Silver
Nummer 98
Datum beviljat 16.11.1957