PAULSSON, RAGNAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 97
Datum beviljat 16.11.1957