MILDH, OSSI

Förtjänsttecken Silver
Nummer 96
Datum beviljat 16.11.1957