MATTSSON, JARL

Förtjänsttecken Silver
Nummer 95
Datum beviljat 16.11.1957