LÖFGREN, BJÖRN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 94
Datum beviljat 16.11.1957