LÖF, EINAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 93
Datum beviljat 16.11.1957