LINDMAN, ÅKE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 92
Datum beviljat 16.11.1957