LINDBERG, BRITA

Förtjänsttecken Silver
Nummer 91
Datum beviljat 16.11.1957