KROGERUS, NILS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 90
Datum beviljat 16.11.1957