KAHLSON, TORSTEN

Förtjänsttecken Silver
Nummer 89
Datum beviljat 16.11.1957