JERNSTRÖM, GUNNAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 88
Datum beviljat 16.11.1957