HESS, HELMUTH

Förtjänsttecken Silver
Nummer 86
Datum beviljat 16.11.1957