FALCK, ANDERS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 85
Datum beviljat 16.11.1957