DAHLSTRÖM, WERNER

Förtjänsttecken Silver
Nummer 84
Datum beviljat 16.11.1957