BYMAN, HANS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 82
Datum beviljat 16.11.1957