JOHANSSON, HUGO

Förtjänsttecken Silver
Nummer 81
Datum beviljat 16.11.1957