LINDSTRÖM, GUNNAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 80
Datum beviljat 01.01.1954