LINDHOLM, PEHR

Förtjänsttecken Guld
Nummer 16
Datum beviljat 28.11.1947