SUNDQVIST, HARALD

Förtjänsttecken Silver
Nummer 77