GRÖNSTRAND, SVEN-ERIK

Förtjänsttecken Silver
Nummer 74