GRANQVIST, RUNAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 70
Datum beviljat 28.11.1947