ÖSTERMAN, BERTIL

Förtjänsttecken Silver
Nummer 68
Datum beviljat 28.11.1947