MATTSSON, LARS-ERIC

Förtjänsttecken Guld
Nummer 15
Datum beviljat 28.11.1947