ÅBERG, ERIK

Förtjänsttecken Silver
Nummer 67
Datum beviljat 28.11.1947