WIIK, ROLAND

Förtjänsttecken Silver
Nummer 66
Datum beviljat 28.11.1947