SVANSTRÖM, WALTER

Förtjänsttecken Silver
Nummer 65
Datum beviljat 28.11.1947