STRANDVALL, BÖRJE

Förtjänsttecken Silver
Nummer 64
Datum beviljat 28.11.1947