STORSKRUBB, BERTEL

Förtjänsttecken Silver
Nummer 63
Datum beviljat 28.11.1947