SJÖSTEDT, BENGT

Förtjänsttecken Silver
Nummer 62
Datum beviljat 28.11.1947