SJÖHOLM, VICTOR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 61
Datum beviljat 28.11.1947