SEGER, EDGAR

Förtjänsttecken Silver
Nummer 60
Datum beviljat 28.11.1947