SAXBERG, LARS

Förtjänsttecken Silver
Nummer 59
Datum beviljat 28.11.1947